Protocol Dierenwelzijn / Kortebaan Purmerend 

De Stichting Harddraverij ‘Prins Bernhard’ uit Purmerend organiseert sinds 1873 kortebaandraverijen in de binnenstad van Purmerend. Deze oudste tak van paardensport, kenmerkend voor Noord- en Zuid Holland, heeft zich in de loop van meer dan 150 jaren voortdurend ontwikkeld. Enerzijds doordat de paarden (toentertijd ook gebruikt voor vervoer en in de landbouw) door het verantwoord fokken, verzorgen en professioneel trainen zijn geëvolueerd van werkpaard tot de tegenwoordige draver. De draver welke samen met zijn verzorger(s) dat kan doen wat het ras vanuit het natuurlijk  graag doet, draven. Anderzijds is de drafpiste van Purmerend (sinds 1972 de Nieuwstraat), op basis van veiligheid en welzijn van mens en paard, gelijkwaardig mee ontwikkeld.

Juist de Stichting Harddraverii ‘Prins Bernhard’ ziet er gezamenlijk/in samenspraak met de Kortebaan bond (belangenbehartiger ca 25 lokale KB organisaties)  en de faciliterende SNDR (stichting Ned. Draf-en Rensport) eendrachtig op toe dat tijdens de Kortebaandraverijen in Purmerend het paardenwelzijn alsmede de veiligheid voor mens en draver gehandhaafd blijft c.q. verbeterd wordt.

De condities in het kader van veiligheid en dierenwelzijn tijdens de KB draverij Purmerend voor de deelnemende KB dravers zijn:

 • geregistreerd in het stamboek van de SNDR en minimaal 4 jaar oud

 • gekwalificeerd door de SNDR op geschiktheid/conditie om deel te nemen aan draverijen

 • in dagelijkse training bij door de SNDR goedgekeurde/gecertificeerde trainers.

 • als een atleet in topconditie gebracht om jaarlijks deel te nemen ca 15 KB draverijen

 • op een veilige en verantwoorde manier aangespannen om ontspannen te presteren

 • bij aanvang van de KB draverij door SNDR functionarissen zo nodig in samenspraak met dienstdoende dierenarts gekeurd op gezondheid/paspoort, gangen en conditie

 • tussen de omlopen in voldoende rust/tijd om te kunnen recupereren.

 • voor elke volgende omloop gecheckt op voldoende herstel/conditie

 • steekproefsgewijs getest om het gebruik schadelijke/ verboden stoffen te voorkomen

De deelnemende KB dravers hebben tot hun beschikking:

 • een groot/afgebakend stalterrein + watervoorziening, paardentoilet en zand paddock

 • op stalterrein over 3 KB functionarissen, dierenarts, dierenambulance en hoefsmid

 • twee strak (ontdaan van obstakels) aangelegde draf banen van speciaal zand met de juiste (paard vriendelijk) dikte/breedte van speciaal zand

 • een gestroomlijnd (ontdaan van obstakels) startvlak van speciaal zand met de juiste dikte

 • een uitloop na de finish van met een oplopende laag speciaal zand om het “afremmen” zo natuurlijk mogelijk (paard vriendelijk) te laten verlopen.

 • een parcours dat ter bevordering van de veiligheid is voorzien van een solide afscherming met speciale dranghekken en bouwhekken zonder uitstekende obstakels

 • 4 KB juryleden welke tijdens de KB draverij ook(reglementair) toezicht houden op het dierenwelzijn

 • De KB Keurings-cie welke voorafgaand aan de KB draverij de KB accommodatie  b.v. “Checklist Kwaliteitseisen KB Accommodatie 2023” zorgvuldig (met name op paardenwelzijn en veiligheid) beoordeelt/keurt. De KB Keuring-cie  geeft op basis van de beoordeling al of niet toestemming tot doorgang van de Kortebaandraverij.

 • KB organisatie Purmerend / KB bond die, naast de op de wedstrijddag verantwoordelijke NDR, ten allen tijde toezicht houden op de gang van zaken aangaande het paarden welzijn.

 

Recente berichten

BEKIJK AL HET NIEUWS