Strijd om het “GOUDEN HOEFIJZER” Kampioenschap van Nederland Kortebaan 2023 Purmerend DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2023

Stichting Harddraverij “Prins Bernhard” Purmerend mag vanwege haar 150 jarig bestaan uitpakken met een spectaculaire kortebaandraverij om het Kampioenschap van Nederland. Voor het publiek langs de baan wordt goed gezorgd! Er staan grote LED-screens langs de baan en schermen in de “Jan Kuiper Lounge”. De speakers voorzien u van het juiste commentaar om dit prachtige drafsport spektakel volledig te kunnen volgen.

Via deze bekendmaking vragen wij eigenaren/trainers/pikeurs van Kortebaan dravers massaal in te schrijven voor deze geliefde kortebaan draverij te Purmerend. Er valt namelijk nogal wat te winnen!

Alvast van de voorpret genieten? Volg ons dan via Instagram  of Facebook account

Na afloop van de huldiging op de baan zal er van 18.00 uur tot 20.00 uur live muziek zijn op het muziekpodium bij de “Jan Kuiper Lounge”

Prijsuitreiking + verloting start om ca. 18:45 uur in Theater Grand Cafe De Purmaryn op het Waagplein in Purmerend.

Er wordt door 24 paarden, met de hoogste winsom, gestreden om het KORTEBAAN KAMPIOENSCHAP van NEDERLAND 2023 en de unieke ereprijs “Het Gouden Hoefijzer

Voor de dravers welke strijden om de 6 prijzen is een geldprijzenpot beschikbaar van €10.750 (€5000, €2500, €1250, €800, €600 en €600) (vrij van BTW), met daarnaast ereprijzen voor de 6 prijswinnaars bestaande uit : dravertuig, koerslijnen & halsters voor de trainers en brillen & koershandschoenen voor de pikeurs. Ook is er €170 beschikbaar voor “de best verzorgde combinatie” & “de pechprijs”. Tevens zal aan de trainer (€225,- incl. btw) en aan de pikeur (€127,-incl. btw) van elk meegelopen paard een reiskostenvergoeding en een aanvullende onkostenvergoeding per bank worden uitbetaald ter ondersteuning van de huidige financiële situatie in de kortebaandraverijsport.

Alle deelnemers (trainers,rijders,eigenaren) ontvangen vanwege het 150 jarig bestaan een blijvend aandenken.

Onder de trainers van de 24 meegelopen paarden of de hiervan aanwezige gemachtigden , welk persoon ingeschreven is in het register van de SNDR (volmacht bij aangifte paarden op de baan inleveren) zal, zoals jaarlijks een Trainingskar worden verloot. Dit jaar verloten wij ook een All Wheather Werkpak.

PROTOCOL VERLOTING TRANINGSKAR EN ALL WHEATHER WERKPAK:

  • verloting wordt gehouden tijdens de prijsuitreiking in het theater De Purmaryn.  
  • de verloting vindt plaats onder de aanwezige trainers of hun gemachtigden en de aanwezige rijders.
  • bij binnenkomst zal de aanwezigheid van de trainers (of hun gemachtigden) en rijders gecontroleerd worden.
  • zo nodig dient de machtiging voor aanvang van verloting getoond te worden.
  • er gaan 24 balletjes, genummerd 1 t/m 24, in de verlotingsmolen.
  • De nummering correspondeert met het nummer welk aan de dravercombinatie is toegewezen in de eerste omloop. 
  • onder toeziend en onafhankelijk oog (nader aan te wijzen persoon) wordt door ons bestuurslid wedstrijdzaken en de wedstrijdsecretaris SNDR de verloting uitgevoerd.
  • Het 12e balletje wat uit de molen komt met daarop het nummer van de deelnemende pikeur heeft het All Wheather Werkpak gewonnen.
  • Het 24e balletje wat uit de molen komt met daarop het nummer van de deelnemende trainer heeft de Trainingskar gewonnen.

Ingeval van onvoorziene omstandigheden aangaande de verloting beslist uiteindelijk het bestuurslid wedstrijdzaken.

De trainingskar en het all weather werkpak komen van Horse Care Holland BV (Bart van Noord) te Amsterdam, die tevens ook sponsor van onze harddraverij is. 

De Stichting weet niet of de onkostenvergoedingen tot de bate van een btw-onderneming worden gerekend waaraan de trainer of pikeur is verbonden. Is er geen sprake van een bate voor een btw-onderneming dan kunt u als trainer of pikeur de onkostenvergoedingen ontvangen door opgave van uw naam en IBAN/bankrekeningnummer via het mailadres: marco.kuiper@harddraverijpurmerend.nl . Na ontvangst van de opgevraagde gegevens zullen wij de vergoedingen binnen 24 uur per bank aan u overmakenBent u als trainer of pikeur gehouden aan de Stichting een btw-factuur uit te reiken, dan kunt u deze factuur sturen naar: Stichting Harddraverij Prins Bernhard Purmerend, Hortensiastraat 1 1441 HJ Purmerend of mailen naar marco.kuiper@harddraverijpurmerend.nl Na ontvangst van uw btw-factuur, met daarop afzonderlijk vermeld het netto- en het btw-bedrag, zullen wij binnen 24 uur na ontvangst van de factuur het bedrag van € 225 (inclusief btw) voor de trainer of € 127 (inclusief btw) voor de pikeur per bank overmaken op het rekeningnummer zoals dat op de factuur staat vermeld.

De Stichting Harddraverij Prins Bernhard Purmerend is u zeer erkentelijk voor uw medewerking hiervoor. Wij als bestuur zullen ons blijven inzetten voor een gezonde kortebaandraverij in Purmerend met mooie prijzengelden, ereprijzen en onkostenvergoedingen!

Recente berichten

BEKIJK AL HET NIEUWS