Strijd om het "GOUDEN HOEFIJZER" DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022

Stichting Harddraverij “Prins Bernhard” Purmerend mag na 2 jaar niet gekoerst te hebben weer uitpakken met een spectaculaire 148ste kortebaandraverij. Voor het publiek langs de baan wordt goed gezorgd! Er staan grote LED-screens langs de baan en schermen in de “Jan Kuiper Lounge”. De speaker voorziet u van het juiste commentaar om dit prachtige drafsport spektakel volledig te kunnen volgen.

Wij vragen wij eigenaren/trainers/ pikeurs van Kortebaan-Dravers massaal in te schrijven voor deze geliefde kortebaan draverij te Purmerend. Er valt namelijk nogal wat te winnen! Alvast van de voorpret genieten? Volg ons dan via Instagram harddraverij.purmerend of bezoek onze website: www.harddraverijpurmerend.nl

Na afloop van de huldiging op de baan zal er van 18.00 uur tot 20.00 uur live muziek zijn op het muziekpodium bij de “Jan Kuiper Lounge”

Er wordt gestreden om de bekende hoofdprijs “Het Gouden Hoefijzer voor de MASTERSCHAMPION KORTEBAAN PURMEREND 2022”, waarbij er 16 paarden (G-16) met de hoogste winsom deelnemen aan deze kortebaandraverij.

Voor de dravers welke strijden om de 6 prijzen is een geldprijzenpot beschikbaar van €10.750 (€5000,€2500, €1250, €800, €600 en €600) (Vrij van BTW), met daarnaast ereprijzen voor de 6 prijswinnaars bestaande uit : dravertuig & halsters voor de trainers, brillen & koershandschoenen en koerslijnen voor de pikeurs. Ook is er een geldprijs beschikbaar voor “de best verzorgde combinatie” & “de pechprijs”. Tevens zal aan de trainer (€225,- incl. btw) en aan de pikeur (€127,-incl. btw) van elk meegelopen paard een reiskostenvergoeding en een aanvullende onkostenvergoeding worden uitbetaald ter ondersteuning van de huidige financiële situatie in de kortebaandraverijsport.

PROTOCOL VERLOTING TRANINGSKAR:
Onder de trainers van de 16 meegelopen paarden of de hiervan aanwezige gemachtigden, welk persoon ingeschreven is in het register van de SNDR (volmacht bij aangifte paarden op de baan inleveren) zal, zoals jaarlijks, een trainingskar worden verloot.

  • verloting wordt gehouden tijdens de prijsuitreiking in het theater De Purmaryn.  
  • de verloting vindt plaats onder de aanwezige trainers  of hun gemachtigden.
  • bij binnenkomst zal de aanwezigheid van de trainers gecontroleerd worden.
  • zo nodig dient de machtiging voor aanvang van verloting getoond te worden.
  • er gaan gesloten lootjes  genummerd 1 t/m 16  in de schaal.
  • onder toeziend en onafhankelijk oog (nader aan te wijzen persoon) wordt door de ceremonie meester en de wedstrijdsecretaris de verloting uitgevoerd.
  • bij elk getrokken lootje wordt de betreffende trainer naar voren gevraagd om de reis/onkostenvergoeding in ontvangst te nemen en daarvoor te tekenen.
  • De trainer van het laatste lootje dat uit de schaal komt heeft de uitrijkar gewonnen
  • de betreffende trainer van het laatste lootje neemt de uitrijkar in ontvangst en tekent daarvoor alsmede voor het in ontvangst hebben genomen van reis/onkostenvergoeding.

Ingeval van onvoorziene omstandigheden aangaande de verloting beslist uiteindelijk de ceremoniemeester.

De trainingskar komt van Horse Care Holland BV (Bart van Noord) te Amsterdam, die tevens ook sponsor van onze harddraverij is. De verloting vindt plaats na afloop van de prijsuitreiking in Theater De Purmaryn op het Waagplein in Purmerend.

Stichting Harddraverij “Prins Bernhard” is BTW-plichtig. In verband met de BTW-plicht zullen alle contante betalingen aan onkostenvergoeding aan de trainers en pikeurs netto uitbetaald worden ,dus exclusief BTW. De reden is dat de Stichting Harddraverij de betaalde BTW aan de trainers en pikeurs kan verrekenen met de door haar van sponsoren ontvangen BTW, respectievelijk af te dragen 21% BTW. De Stichting Harddraverij “Prins Bernhard” Purmerend verzoekt daarom aan de trainers en pikeurs om in de week na de prijsuitreiking aan onze penningmeester Marco Kuiper per e-mail marco.kuiper@harddraverijpurmerend.nl opgave te doen van: Naam persoon / bedrijf, adres, woonplaats, telefoonnummer, Bankrekeningnummer en evt. BTW-nr. Zodra deze gegevens, met of zonder BTW-nummer, worden ontvangen, wordt de ingehouden BTW aan de trainers en pikeurs per bank aan hen betaald , conform een te ontvangen definitieve vergoedings- factuur. Voor diegenen ,die in 2014 , 2015 , 2016 en 2017, 2018 en 2019 deze gegevens hebben opgegeven, geldt geen herhaal-opgave. Behoudens bij wijziging van de in genoemde jaren verstrekte gegevens.

De Stichting Harddraverij Prins Bernhard Purmerend is u zeer erkentelijk voor uw medewerking hiervoor. Wij als bestuur zullen ons blijven inzetten voor een gezonde kortebaandraverij in Purmerend met mooie prijzengelden, ereprijzen en onkostenvergoedingen !

Recente berichten

BEKIJK AL HET NIEUWS